Stembevrijding

Voor individuen en groepen.

Iedere klank is een vorm van energie, draagt trilling/ resonantie in zich en is in staat, mits bewust ingezet, om je van binnen in beweging te zetten vanuit de vrijheid van expressie.

Velen van ons hebben hier een onderdrukte energie op zitten, trauma’s van het vroeger niet vrijuit mogen spreken of zingen. Wanneer je deze expressie in contact kunt brengen met je gevoelscentrum kunnen deze trauma’s vrijkomen en helen.

Ik doe dit op speelse wijze in lichaamswerk verweven, in het chanten van mantra’s, het werken met de chakra’s en laat je op een dieper niveau voelen, je lichaamsbewustzijn en gewaarzijn in algemene zin, vergroten.

Dit is belangrijk om beter af te kunnen stemmen op je intrinsieke behoeftes en te leren hier ook gehoor/ uiting aan te geven. Bovendien brengt het maken van klanken je energiestroom op gang die jou een gevoel van levendigheid en verbondenheid meegeeft.

Een klankheling/ stembevrijdingssessie duurt zo’n 1,5 uur.

Deze sessie is eveneens geschikt voor groepen/ teams waarbij je zowel bewust bezig bent als elkaar op een heel andere wijze leert kennen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.